Afname oppervlakte glastuinbouw

In 2011 is de totale oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 61 hectare afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootst was de daling in Noord-Holland en Noord-Brabant, daarentegen steeg in Zuid-Holland het areaal flink. In 2011 was er in totaal 10,2 duizend hectare glastuinbouw. Sinds 2000 is de oppervlakte glastuinbouw met 274 hectare afgenomen. In die periode steeg in Noord-Brabant het glasareaal het meest. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling.

Verschil oppervlakte glastuinbouw, 2010-2011*

2011-glastuinbouw-g1

Grootste afname in Noord-Holland

De grootste daling in glastuinbouwareaal vond in 2011 plaats in Noord-Holland en Noord-Brabant, met respectievelijk 37 en 35 hectare ten opzichte van 2010. In Noord-Brabant is dit de eerste daling sinds 2006. Zuid-Holland tekende voor de grootste toename (+27 ha). Vanaf 2009 stijgt het areaal glas in Zuid-Holland weer.

Verschil oppervlakte glastuinbouw, 2000-2011*

2011-glastuinbouw-g2

Grootste groei sinds 2000 in Noord-Brabant

Sinds 2000 is het areaal glastuinbouw in Nederland met 2,6 procent gedaald. Het areaal in Noord-Brabant, steeg in die periode het meest (+ 307 ha) naar 1,4 duizend hectare. Het areaal in Limburg steeg naar 920 hectare. Mede door de daling van het glasareaal in Noord-Holland (-170 hectare) in die periode staat Limburg nu op de derde plaats als provincie met het grootste areaal in de glastuinbouw. Zuid-Holland blijft de provincie met veruit het grootste aandeel in de glastuinbouw. Het areaal daalde vanaf 2000 met 577 hectare naar 5,3 duizend hectare in 2011.

Gemeente Steenbergen grootste groeier Noord-Brabant 

In Noord-Brabant is de teelt onder glas sinds 2000 met 28 procent toegenomen. Die groei vond vooral plaats in het westen van Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen staat in Noord-Brabant in 2011 met ruim 160 hectare glas bovenaan. De gemeente Steenbergen groeide in die periode het hardst met bijna 84 hectare naar ruim 120 hectare en staat daarmee mee op de tweede plaats van gemeenten met grootste glastuinbouwareaal in Noord-Brabant.

Renzo Ghianni

Bron: StatLine