Realisaties: transportmiddelenindustrie

In september 2011 heeft de transportmiddelenindustrie meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was eveneens groter. De waarde van de orderontvangsten lagen echter op een lager niveau. De prijzen zijn in een jaar tijd licht gestegen.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2011)

Hogere omzet

De transportmiddelenindustrie zette in september 2011 ruim 35 procent meer om dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Deze omzettoename is grotendeels toe te schrijven aan de toegenomen afzet, die ruim een derde groter was. De afzetprijzen stegen licht. Het aantal gewerkte dagen is ten opzichte van een jaar eerder gelijk gebleven.

De omzetgroei kwam grotendeels uit het buitenland. Daar werd ruim 55 procent meer omgezet. Het bedrag aan binnenlandse verkopen lag bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2011 is de totale omzet met 20 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei was grotendeels te danken aan de toegenomen omzet uit het buitenland, welke ruim 30 procent hoger was. De omzet uit het binnenland groeide met bijna 1,5 procent veel minder hard.

Lagere orderontvangsten

In tegenstelling tot de omzet was de waarde van de orderontvangsten ten opzichte van een jaar eerder bijna 30 procent lager. De daling werd grotendeels veroorzaakt door de binnenlandse orderontvangsten. De waarde ervan lag ruim 40 procent lager. De vraag uit het buitenland was ruim 18 procent minder.

In het derde kwartaal van dit jaar nam in de transportmiddelenindustrie de waarde van de orderontvangsten met ruim een kwart af ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt daalde de vraag naar nieuwe producten.

Producten iets duurder

De afzetprijzen stegen in september met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste prijsstijging deed zich met circa 2 procent voor in het binnenland. Op de buitenlandse markt werden de producten bijna 1,5 procent duurder.

De prijsontwikkelingen in september waren in lijn met die in het derde kwartaal van 2011.

Productietoename

In september 2011 lag de productie van de transportmiddelenindustrie op een hoger niveau dan het jaar ervoor. Per werkdag was het productievolume ruim een vijfde groter.

Het derde kwartaal liet ten opzichte van het derde kwartaal 2010 eveneens een productiegroei zien van bijna 20 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het tweede kwartaal van 2011 was het volume van de bruto toegevoegde waarde een kwart groter dan een jaar eerder. In de voorgaande vier kwartalen groeide de toegevoegde waarde ook al flink met gemiddeld ruim 30 procent op jaarbasis.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)