Areaal landbouwgrond dat beregend kan worden

Bij het areaal landbouwgrond dat beregend kan worden gaat het om het totale areaal dat met de beschikbare hulpmiddelen beregend kan worden. Bij het gebruik van mobiele beregeningsinstallaties gaat het om het totale areaal dat beregend kan worden waneer de installaties tussentijds verplaatst zouden worden.