Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

Uit de conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt dat pessimisme overheerst in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De orderontvangsten lopen terug en de werkvoorraad bevindt zich op het laagste niveau sinds begin 2010. De werkgelegenheid staat onder druk. De ondernemers verwachten in de komende maanden personeel af te stoten.

Orderportefeuille verder geslonken

In de periode juli tot en met september hebben de ondernemers minder orders ontvangen, waardoor de werkvoorraad verder is afgenomen. De hieraan gerelateerde index orderpositie is met 3,1 punt gedaald en uitgekomen op 98,4 (juli 2000=100). De werkvoorraad is sinds januari 2010 niet zo klein geweest. Begin 2011 kwam de index nog uit op 106,7. De omvang van de werkvoorraad wordt door per saldo 13 procent van de ondernemers als te klein beoordeeld, gelet op de tijd van het jaar.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2 )

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Kleiner personeelsbestand

Ondanks de afname van de orderontvangst verwacht per saldo 7 procent van de ondernemers voor de periode oktober tot en met december een hoger productieniveau. Zij voorzien daarnaast een stijiging van de prijzen die zij aan hun klanten in rekening brengen. Er heerst onder de ondernemers somberheid over de werkgelegenheid. Bij per saldo 12 procent van de bedrijven zal het personeelsbestand in de komende maanden kleiner worden. Het is voor het eerst In anderhalf jaar tijd dat een dergelijk grote groep bedrijven pessimistisch is over de werkgelegenheid in hun branche.

Verwachting voor oktober tot en met december 2011

Verwachting voor oktober tot en met december 2011

Onvoldoende vraag bij 1 op de 3 bedrijven

De afnemende vraag naar producten vormt voor een groeiend deel van de bedrijven in de branche een belemmering. Op de vraag of men productiebelemmeringen ondervindt, antwoordt 31 procent dat er te weinig vraag is naar hun producten. De bezettingsgraad van de productie-installaties was in oktober met 81,9 procent 0,5 procentpunt lager dan in juli.