Monitor motor- en autobranche tweede kwartaal 2011

De omzet in de motor- en autobranche is in het tweede kwartaal van 2011 bijna 10 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Ondernemers in de bedrijfsautobranche realiseerden met bijna 24 procent de hoogste omzetgroei.

Omzetgroei motor- en autobranche

De auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal van 2011 bijna 10 procent meer omgezet. In bijna alle onderscheiden branches nam de omzet toe. De motorfietsenbranche was hierop een uitzondering met een omzetdaling van ruim 9 procent.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Minder openstaande vacatures

In het tweede kwartaal van 2011 stonden er 1800 vacatures open in de auto- en motorbranche. In hetzelfde kwartaal vorig jaar stonden er nog 1900 vacatures open, een afname van ruim 5 procent. Het aantal openstaande vacatures ligt nog duidelijk lager dan in de jaren 2007-2008.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures  

Omzet bedrijfsautobranche neemt fors toe

De omzet in de bedrijfsautobranche nam met bijna een kwart toe ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010. Deze forse groei werd aangejaagd door een stijging van de verkopen van nieuwe bedrijfsauto’s met bijna 22 procent in diezelfde periode.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche 

Omzetstijging importeurs van nieuwe personenauto’s

De importeurs van nieuwe personenauto’s boekten in het tweede kwartaal van dit jaar een omzetstijging van 16 procent. De laagste omzetgroei werd behaald in de maand juni van dit jaar. Het aantal verkochte nieuwe personenauto’s nam in het tweede kwartaal van 2011 ook fors toe, namelijk met ruim 18 procent.

Omzetontwikkeling importeurs van nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs van nieuwe personenauto’s   

Fors meer nieuwe personenauto’s verkocht

In het eerste halfjaar van 2011 werden ruim 328 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is bijna 22 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2010. Toen werden nog ruim 270 duizend nieuwe auto’s verkocht.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s  

Lichte omzetstijging autoservicebedrijven

De omzet van de autoservicebedrijven nam in het tweede kwartaal van 2011 licht toe met bijna 4 procent. Voorbeelden van autoservicebedrijven zijn bandenservicebedrijven en carrosserieherstellers.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven  

Omzetgroei handel in auto-onderdelen neemt verder af

Handelaren in auto-onderdelen boekten in het tweede kwartaal van 2011 een omzetstijging van 12 procent. De omzetontwikkeling is hiermee lager dan in de voorgaande vijf kwartalen. In het derde kwartaal van 2010 piekte de omzetgroei in deze subbranche met 20 procent.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen  

Dalende omzet motorenbranche

De motorenbranche is binnen de totale motor- en autobranche de enige subbranche met een negatieve omzetontwikkeling in het tweede kwartaal van dit jaar. De omzet in de motorenbranche nam in deze periode af met bijna 10 procent. Deze subbranche omvat naast handel in (onderdelen van) motorfietsen ook reparatie van motoren.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche  

Ook verkopen nieuwe motorfietsen nemen af

Er werden 4,4 duizend nieuwe motorfietsen verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 4,9 duizend, een afname van ruim 10 procent. Het jaar 2010 was een dieptepunt voor deze branche. Er werden in deze eeuw niet eerder zo weinig nieuwe motorfietsen verkocht.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen  

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer