Monitor reclamebranche tweede kwartaal 2011

De omzet van de reclamebranche is in het tweede kwartaal gedaald. In het vorige kwartaal was er sprake van een lichte stijging. Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat per saldo de meerderheid van de ondernemers in de reclamebranche somber oordeelde over het economische klimaat. Voor het derde kwartaal van 2011 zijn de verwachtingen voor de omzet en de werkgelegenheid somber. Per saldo voorzien veel ondernemers dat zij minder omzet zullen behalen.

Omzet daalt

In het tweede kwartaal daalde de omzet van de reclamebranche met 6,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee heeft de positieve ontwikkeling van de afgelopen drie kwartalen niet doorgezet. Deze branche kenmerkt zich door forse omzetdalingen en lichte omzetstijgingen. Binnen de totale zakelijke dienstverlening is de reclamebranche op dit moment één van de slechtst presterende bedrijfstakken.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verdere versombering oordeel economische klimaat

Een toenemend aantal ondernemers in de reclamebranche heeft in het tweede kwartaal van 2011 pessimistisch geoordeeld over het economische klimaat. Per saldo is één op de vier ondernemers pessimistisch gestemd over het economische klimaat. In het begin van 2009 bereikte het oordeel hierover een dieptepunt. Daarna verbeterde het oordeel nagenoeg onafgebroken. Vanaf het tweede kwartaal van 2011 is het aantal ondernemers met een sombere kijk op het economische klimaat toegenomen.

Oordeel over economische klimaat reclamebranche

Oordeel over economische klimaat

Aantal ondernemers met verwachte omzetafname neemt toe

Het aantal ondernemers in de reclamebranche, dat een afname van de omzet in het derde kwartaal van 2011 voorziet, is toegenomen in vergelijking met het tweede kwartaal. Per saldo maakt bijna 40 procent van hen melding van een verwachte omzetdaling voor het derde kwartaal. Het aantal ondernemers dat een prijsverhoging verwacht, is even groot als het aantal dat een prijsverlaging voorziet. De bedrijven in de reclamebranche die een afname van de werkgelegenheid voorzien, zijn in de meerderheid. Per saldo verwacht bijna één op de zeven van hen een afname van het personeelsbestand in hun branche.

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.