Monitor horeca tweede kwartaal 2011

In het tweede kwartaal van 2011 heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, fors meer omzet behaald dan een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers in de horeca is nog steeds positief. Het oordeel over het economische klimaat is al bijna vijf kwartalen onafgebroken positief. Voor het derde kwartaal wordt een omzetstijging, vrijwel ongewijzigde prijzen en een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht.

Flink hogere omzet horeca

De horeca heeft in het tweede kwartaal van 2011 ruim 6,5 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Cafetaria’s realiseerden wederom de grootste omzetgroei. De omzet was bijna 9,5 procent hoger dan een jaar eerder. Met een omzetgroei van ruim 2 procent deden cafés het beduidend minder dan de overige horecabranches.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Weer nieuwe vacatures

De vraag naar nieuw horecapersoneel is in het tweede kwartaal toegenomen. Er ontstonden 17 duizend nieuwe vacatures. De vraag was hiermee 3 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 16 duizend. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het aantal openstaande vacatures bijna 10 duizend. Dit zijn er duizend meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Oordeel economisch klimaat positief

Uit de conjunctuurtest van juli 2011 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat positiever is dan in april van dit jaar. Per saldo was ruim één op de vier van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is; tegen bijna één op de tien drie maanden eerder. In de periode tussen het vierde kwartaal van 2008 en medio 2010 oordeelden de ondernemers nagenoeg onafgebroken negatief over het economische klimaat. Sindsdien oordelen zij onafgebroken positief, met pieken in de maanden november 2010 en juli 2011.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Meer omzet en personeel verwacht

Voor het derde kwartaal van 2011 zijn de ondernemers in de horeca optimistisch gestemd over de omzet. Per saldo verwacht 16 procent van hen een omzetstijging. Over de werkgelegenheid in het derde kwartaal zijn de ondernemers ook gunstig gestemd. Per saldo verwacht een kwart van de horecaondernemers in de komende periode een uitbreiding van het personeelsbestand.

Verwachtingvoor het derde kwartaal 2011

Verwachting voor het derde kwartaal 2011

Prijzen 2,7 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het tweede kwartaal met 2,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. De stijging was iets groter dan in de voorgaande kwartalen. Bij cafetaria’s en cafés stegen de prijzen het meest. Bij restaurants was de stijging het kleinst. De bestedingen in de traditionele horeca waren 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet steeg met ruim 6,5 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzet hotels opnieuw fors hoger

In het tweede kwartaal van 2011 hebben de hotels 8 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dit is het derde kwartaal op rij dat de omzet met meer dan 7 procent steeg. Vooral de grotere hotels zien hun omzet stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Over de eerste zes maanden van dit jaar is de omzetstijging uitgekomen op 7,5 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Ook hogere omzet restaurants

Ook restaurants behaalden in het tweede kwartaal fors meer omzet dan een jaar eerder. Hun omzet steeg met ruim 7 procent. Dit is vooral toe te schrijven aan het volume dat met bijna 5 procent steeg in vergelijking met het tweede kwartaal van 2010. Dit is het tweede kwartaal op rij dat het volume steeg.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Wederom grootste omzetgroei cafetaria’s

In de cafetaria’s is de grootste omzetstijging zichtbaar. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 nam de omzet toe met 9,4 procent. De prijzen stegen met 3,2 procent, het volume was 6 procent hoger dan een jaar eerder. Over de eerste zes maanden van dit jaar is de omzetstijging uitgekomen op bijna 9 procent.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzet cafés blijft achter

Met een omzetgroei van ruim 2 procent deden cafés het beduidend minder dan de overige horecabranches. De maand april was beduidend beter dan mei en juni. Het mooie weer in april heeft hier wellicht aan bijgedragen. De groei is volledig toe te schrijven aan gestegen prijzen. Het volume kromp met bijna 1 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was het volume nog bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca