Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van augustus 2011 blijkt dat het beeld verdeeld positief is in de transportmiddelenindustrie. De orderontvangst is afgenomen, waardoor de orderportefeuille volgens hen ontoereikend is. Daarentegen zijn de ondernemers optimistisch gestemd over de verwachte productie, de afzetprijzen en de werkgelegenheid in hun branche voor de komende drie maanden.

Afname orderportefeuille

De ondernemers hebben in de maanden mei tot en met juli beduidend minder orders ontvangen dan in de voorgaande periode. Hierdoor daalde de aan de werkvoorraad gekoppelde index orderpositie en kwam uit op 117,6 (juli 2000=100). Bijna vier van de tien ondernemers vinden dat hun orderpositie te klein is.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie en uitbreiding personeelsbestand verwacht

Ondanks de ontevredenheid over de orderpositie verwacht een op de zes ondernemers voor de periode augustus tot en met oktober een toename van de productie. Ook verwacht een op de tien van hen dat zij hogere afzetprijzen voor hun producten kunnen rekenen aan de klanten. Verder zijn de ondernemers optimistisch gestemd over de werkgelegenheid. Bijna een op de vijf van hen geeft aan dat zij meer personeel voor het productieproces gaan inzetten in de komende maanden.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2011

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2011