Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De elektrotechnische en machine-industrie zette in juni 2011 meer om dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het productie- en omzetvolume lag op een hoger niveau. De waarde van de orderontvangsten was daarentegen lager. De producten werden tegen iets hogere prijzen verekend dan een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juni 2011)

Hogere omzet

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in juni een kleine 5 procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling had een licht positieve invloed, terwijl een ongunstiger werkdagpatroon de omzetontwikkeling drukte. Per gemiddelde werkdag nam het verkoopvolume toe.

In de machine-industrie nam de omzet nog met 8 procent toe, maar in de elektronische en elektrische apparatenindustrie nam die af met 2 procent.

De omzetstijging van juni was beduidend lager dan die in de eerste maanden van 2011. In de voorgaande vijf maanden nam de omzet gemiddeld met bijna een derde toe ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Minder orders ontvangen

In juni 2011 lag de waarde van de ontvangen orders bijna 9 procent lager dan een jaar eerder. Met name in de machine-industrie namen de bestellingen af. De waarde ervan was 16 procent lager. De elektronische en elektrische apparatenindustrie wist nog wel voor 11 procent meer aan orders binnen te halen.

Over het gehele tweede kwartaal waren de orderontvangsten met ruim 2 procent iets hoger dan in het tweede kwartaal van 2010. De fors hogere orderontvangsten in mei compenseerden de mindere resultaten in de andere twee maanden.

Geringe prijsstijgingen

In juni 2011 moest er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie een kleine 1,5 procent meer betaald worden dan een jaar eerder. Ondernemers in de machine-industrie verhoogden hun prijzen met 1 procent, terwijl hun collega’s in de elektronische en elektrische apparatenindustrie ruim 2 procent meer vroegen.

De prijsontwikkelingen in juni lagen op vrijwel hetzelfde niveau als in de eerste twee maanden van het kwartaal.

Meer geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in juni 2011 meer dan een jaar eerder. Het productievolume per werkdag was bijna 2,5 procent groter. Met dit resultaat kwam de productie in het gehele tweede kwartaal een kleine 8 procent hoger uit.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)