Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in juni 2011 meer omgezet dan een jaar eerder. Het verkoopvolume was per gemiddelde werkdag ook groter, maar de productie bleef achter. Vergeleken met juni 2010 betaalden afnemers meer voor de producten van de branche. In zowel de chemische als in de farmaceutische industrie waren de orderontvangsten hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2011)

Omzet en verkoopvolume nemen toe

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in juni 2011 met 15 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Hierbij nam over de grens het bedrag aan verkopen sterker toe dan in het binnenland. Juni telde twee werkdagen minder in vergelijking met een jaar geleden. Dit had een negatief effect op de omzet, terwijl de hogere afzetprijs juist een positieve invloed had. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was groter dan in juni 2010.

In juni sprong de rubber- en kunstproductenindustrie er negatief uit. Deze onderliggende branche had bijna 1 procent minder omzet dan een jaar eerder. In de aardolie-industrie nam, met ruim een kwart, het bedrag aan verkopen het hardst toe. De farmaceutische en de chemische industrie sloten juni af met respectievelijk bijna 10 en ruim 8 procent meer omzet.

In het tweede kwartaal van 2011 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 19 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2010. Van alle subbranches had de aardolie-industrie in dit kwartaal verreweg de sterkste omzetontwikkeling.

Orderontvangsten hoger

In juni 2011 had de chemische industrie 10 procent hogere orderontvangsten dan in juni vorig jaar. De subbranche haalde op de nationale markt voor 14 procent meer aan orders binnen en op de exportmarkt voor bijna 9 procent meer.

In de farmaceutische industrie was het beeld omgekeerd: daar namen de bestellingen uit het buitenland met bijna 30 procent in waarde toe en die uit het binnenland met 17 procent. De totale orderontvangsten van deze onderliggende branche lagen in juni bijna 30 procent hoger dan een jaar eerder.

De farmaceutische en de chemische industrie ontvingen in het tweede kwartaal van 2011 voor respectievelijk 12 en 11 procent meer aan orders.

Duurdere producten

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie werden in juni 16 procent duurder in vergelijking met juni 2010. Voor de vierde opeenvolgende maand steeg de afzetprijs binnen de landsgrenzen harder dan erbuiten.

De olie- en chemische producten stegen in juni, met respectievelijk 19 en 17 procent, het sterkst in prijs. In de onderliggende branches farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie beperkten de prijsstijgingen zich tot bijna 4 en bijna 6 procent ten opzichte van juni vorig jaar.

De producten van de branche zijn in het tweede kwartaal 19 procent duurder geworden.

Productie opnieuw kleiner

Net als in de twee voorgaande maanden produceerde de branche minder dan een jaar eerder. In juni was de gemiddelde dagproductie ruim 2,5 procent kleiner.

Het productievolume bleef in het tweede kwartaal bijna 3,5 procent achter bij het niveau van dezelfde periode in 2010.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)