Statistisch Bulletin no.29

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen; Internationale handel in goederen en Internationale handel in diensten.