Jongeren 2009

Deze publicatie geeft een beeld van de jongeren (15-26 jaar) in Nederland in 2009. Onder andere komen de thema's onderwijs, werk en uitkering aan bod. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.