Monitor uitzendbranche eerste kwartaal 2011

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven was in het eerste kwartaal 2011 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in de uitzendbranche zijn zeer positief gestemd over het economische klimaat in het tweede kwartaal. Zij denken in dat kwartaal een omzetgroei te realiseren en voorzien een stijging van zowel de tarieven voor hun diensten als de werkgelegenheid in hun branche.

Omzetgroei houdt aan

De uitzend- en uitleenbedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2011 opnieuw een omzetgroei geboekt. De omzet nam met 10,5 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Sinds het tweede kwartaal van 2008 is dit de grootste omzetstijging. Na zeven kwartalen van krimp was er in het vierde kwartaal van 2010 voor het eerst weer sprake van een groei. Toen groeide de omzet met 4,6 procent. Ondanks de stijgende lijn ligt de omzet nog ver onder het niveau van 2008.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel over economisch klimaat blijft positief

Uit de Conjunctuurtest van april 2011 blijkt dat ondernemers in de uitzendbranche, ondanks een lichte afname ten opzichte van januari, nog steeds zeer positief oordelen over het economische klimaat. Per saldo geeft ruim de helft van de ondernemers een gunstig oordeel. Vanaf het tweede kwartaal van 2009 is de stemming onder de uitzendbedrijven vrijwel onafgebroken goed.

Oordeel over economische klimaat, uitzendbranche

Oordeel over economisch klimaat

Omzetgroei verwacht

Bijna negentig procent van de ondernemers in de uitzendbranche verwacht in het tweede kwartaal van 2011 een toename van de omzet. Ruim een derde van hen meent dat de tarieven, die zij aan de klanten in rekening brengen, zullen stijgen. Verder is men positief over de toekomstige werkgelegenheid in de uitzendbranche. Een derde van de ondernemers voorziet een uitbreiding van het personeelsbestand.

Verwachtingen voor het tweede kwartaal 2011

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.