Monitor architecten en ingenieurs eerste kwartaal 2011

De architecten en ingenieurs openden het jaar 2011 wederom met een omzetdaling. De daling is echter minder sterk dan in het vorige kwartaal. De architecten presteerden opnieuw aanzienlijk slechter dan de ingenieurs. De ondernemers in de branche zijn in het eerste kwartaal van 2011 minder pessimistisch gestemd over het economische klimaat dan in de voorgaande tien kwartalen het geval was. Per saldo voorzien de ondernemers voor het tweede kwartaal 2011 een nagenoeg gelijkblijvende omzet. De ondernemers verwachten dat de tarieven zullen dalen. Verder voorzien ze een verdere afname van de werkgelegenheid in hun branche.

Opnieuw minder omzet

Voor de achtste keer op rij kromp de omzet van de architecten- en ingenieursbureaus vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling in het eerste kwartaal van 2011 bedroeg 3,2 procent. De omzetontwikkeling van deze branche liep daarmee niet parallel aan die van de totale zakelijke dienstverlening. Daarin werd in het eerste kwartaal van 2011 namelijk 0,7 procent meer omzet behaald.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet architecten fors lager

Zowel de architecten- als de ingenieursbureaus noteerden in het eerste kwartaal van 2011 een lagere omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010. De omzetdaling van de ingenieurs bleef beperkt tot 2,2 procent. Bij de architecten was de omzetkrimp veel groter met 13,1 procent.

Verdere afname pessimisme over economisch klimaat

Uit de Conjunctuurtest van april 2011 blijkt dat de ondernemers in deze branche minder pessimistisch zijn over het economische klimaat dan in de afgelopen tweeënhalf jaar. Het oordeel over het economische klimaat bereikte in 2009 een dieptepunt. Sindsdien verbeterde het oordeel vrijwel onafgebroken.

Oordeel over economische klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Lagere prijzen en minder personeel

Per saldo voorzien de ondernemers voor het tweede kwartaal van 2011 een nagenoeg gelijkblijvende omzet. De verwachting is dat de prijzen voor hun diensten zullen dalen. Verder verwachten zij dat de werkgelegenheid in hun branche zal afnemen. Per saldo voorziet bijna één op de zeven ondernemers een afname van het aantal personeelsleden.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten