Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurtest van juni 2011 laat een overwegend positief beeld zien beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn zowel de productie als de orderontvangst toegenomen. Voor de komende periode zijn de ondernemers optimistisch gestemd over de verwachtingen voor de productie, de afzetprijzen en de werkgelegenheid.

Orderportefeuille afgenomen

In de maanden maart tot en met mei hebben de ondernemers iets meer orders ontvangen dan in de voorgaande periode. Ook nam de productie toe. Per saldo nam de werkvoorraad iets af. De index orderportefeuille, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is gedaald naar 102,1 (juli 2000=100).

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie en hogere afzetprijzen verwacht

Voor de periode juni tot en met augustus verwachten de ondernemers een toename van de productie. Ook voorzien zij een stijging van de afzetprijzen voor hun producten. Per saldo verwacht 13 procent van de ondernemers een uitbreiding van het personeelsbestand voor de komende drie maanden.

Verwachting voor juni tot en met augustus 2011

Verwachting voor juni tot en met augustus 2011