Goederenproductie groeit verder

In het eerste kwartaal van 2011 lag de productie van goederen 4,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze groei ligt boven het jaargemiddelde voor 2010 van 2,6 procent. Vooral de productie in de bouwnijverheid steeg sterk. Alleen de delfstoffenwinning en energie- en waterleidingbedrijven kenden in het eerste kwartaal een krimp.

Groei goederenproducenten

Groei goederenproducenten

Ommekeer in de productie van bouw

De productie in de bouw is in het eerste kwartaal van 2011 met 10,0  procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2010 kromp de bouw nog met 7,2 procent. De forse toename komt vooral door de relatief zachte winter. De verlaging van het btw-tarief voor verbouwingswerkzaamheden hebben ook een positief effect gehad op de productie in de bouw. Door het zachte weer in het eerste kwartaal kromp de productie van energiebedrijven en de delfstoffenwinning met respectievelijk 6,1 procent van 5,0 procent.

Bouw en industrie stimuleren economische groei

De industriële productie groeide in het eerste kwartaal van 2011 met 7,7 procent, nadat in het vierde kwartaal van 2010 al een groei van 6,3 procent werd gerealiseerd. De opleving van de industrie blijft een positief effect hebben op de economische groei. In de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg de bijdrage van de industrie aan de groei 0,9 procent. De bouw stimuleerde de groei met 0,6 procent. De overige goederenproducerende bedrijfstakken leverden een licht negatieve bijdrage aan de groei.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.