Consument houdt hand op de knip

De consumptie door huishoudens is in het eerste kwartaal van 2011 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2010 groeide de consumptie nog met 1,4 procent. De groei in het vierde kwartaal was de hoogste sinds het tweede kwartaal van 2008. De overheidsconsumptie groeide in de eerste drie maanden van dit jaar met 1,3 procent.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Zachte winter dempt consumptie

Door de zachte winter werd er door huishoudens in het eerste kwartaal minder aardgas verbruikt. Aan energie en water werd 9,3 procent minder uitgegeven. Hierdoor is de consumptie door huishoudens minder hard gegroeid. De bestedingen aan voeding en genotmiddelen waren ook iets lager.

Meer besteed aan personenauto’s en in de horeca

Consumenten gaven 2,1 procent meer uit aan duurzame consumptiegoederen. Net als in de vier voorgaande kwartalen werden er veel meer nieuwe auto’s gekocht. Andere duurzame consumptiegoederen, zoals kleding en schoeisel, lieten een lichtere stijging zien. De consumptie in de horeca steeg voor het tweede opeenvolgende kwartaal.

Gematigde groei overheidsconsumptie

Het volume van de totale overheidsconsumptie is in het eerste kwartaal van 2011 met 1,3 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De groei van de overheidsconsumptie in natura bedroeg 3,6 procent. Dit komt vooral doordat de uitgaven aan de zorg, die door de overheid gefinancierd worden, zijn gestegen. De collectieve overheidsconsumptie is met 1,1 procent afgenomen. De reden hiervoor is dat er per saldo bij de overheid arbeidsplaatsen zijn geschrapt. De individualiseerbare overheidsconsumptie groeide in het eerste kwartaal van 2011 met 1,2 procent. Dit is vooral toe te wijzen aan een toenemend aantal leerlingen in het hoger onderwijs.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.