Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft in april 2011 meer omgezet dan een jaar eerder. De omzettoename kwam volledig voor rekening van een hogere afzetprijs. Per gemiddelde werkdag waren het verkoop- en productievolume kleiner. In de subbranche papierindustrie was de waarde van de ontvangen orders hoger dan in april vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (april 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (april 2011)

Omzet omhoog, verkoopvolume kleiner

De omzet in de papier- en grafische industrie was in april 2011 bijna 4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. Over de grens nam het bedrag aan verkopen met bijna 9 procent toe, terwijl in eigen land de groei beperkt bleef tot 0,5 procent. In april werd de omzettoename geheel gedragen door een hogere afzetprijs. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkochte producten circa 1 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname van het verkoopvolume kwam volledig op conto van tegenvallende ontwikkelingen in het binnenland. Hier werden 3 procent minder producten verkocht, terwijl de afzet op de exportmarkt ruim 0,5 procent groter was.

De omzetontwikkelingen van de onderliggende branches waren in april 2011 tegengesteld. In de papierindustrie groeide het bedrag aan verkopen met bijna 9 procent, terwijl de omzet van de grafische industrie circa 3 procent onder het niveau van april 2010 lag.

Hogere waarde ontvangen orders

In april 2011 heeft de papierindustrie een 4,5 procent hogere waarde aan orders ontvangen. Op de nationale markt stegen de orderontvangsten 12 procent in waarde ten opzichte van april verleden jaar. In het buitenland ging het beduidend slechter: er werd voor een kleine 0,5 procent minder aan bestellingen ontvangen.

Afzetprijs stijgt

De producten van de papier- en grafische industrie werden in april circa 5 procent duurder dan een jaar eerder. Op de exportmarkt was de prijsstijging het sterkst. Buitenlandse klanten betaalden ongeveer 8 procent meer voor hun producten. De Nederlandse afnemers waren ruim 3,5 procent duurder uit in vergelijking met de overeenkomstige maand van 2010.

De papierindustrie droeg in april het meest bij aan de prijsstijging in de branche. Deze onderliggende branche verkocht haar producten bijna 9 procent duurder. De grafische industrie verhoogde haar afzetprijs met bijna 1,5 procent ten opzichte van april vorig jaar.

Kleiner productievolume

De papier- en grafische industrie heeft in april bijna 3,5 procent minder geproduceerd dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juli (verslagmaand mei 2011) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      mei 2011, september 2011, januari 2012

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2011, oktober 2011, februari 2012

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2011, november 2011, maart 2012

Papier- en grafische industrie               augustus 2011, december 2011, april 2012