Monitor horeca eerste kwartaal 2011

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, nam in het eerste kwartaal van 2011 opnieuw toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers is iets minder positief. Het oordeel over het economische klimaat is weliswaar nog steeds positief, maar iets minder dan een kwartaal eerder. Voor het tweede kwartaal is het beeld gunstig. Ondernemers verwachten een omzetstijging, hogere prijzen en een uitbreiding van het personeelsbestand.

Nog steeds omzetgroei horeca

De horeca heeft in het eerste kwartaal van 2011 4,5 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De cafetaria’s boekten de grootste omzetgroei. De omzet was bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder. In tegenstelling tot de overige horecabranches realiseerde de verblijfsrecreatie een omzetdaling. De omzet was ruim 3 procent lager dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Vooral grote bedrijven realiseren omzetgroei

In het eerste kwartaal van 2011 behaalden drie kwart van de bedrijven met meer dan 100 werkzame personen in de traditionele horeca een omzetgroei. Bij middelgrote bedrijven lag dat aandeel iets lager. Bij bedrijven met minder dan 10 werkzame personen bedroeg het aandeel met omzetgroei iets meer dan de helft.

Aantal vacatures horeca neemt toe

In het eerste kwartaal van 2011 ontstonden 14 duizend nieuwe vacatures. Dit zijn er duizend meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 12 duizend. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het aantal openstaande vacatures 9 100. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 steeg het aantal openstaande vacatures met bijna een kwart. Het aantal vacatures ligt nog wel lager dan in de jaren 2007-2008.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Oordeel economisch klimaat minder positief

Uit de conjunctuurtest van april 2011 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat iets minder positief is dan in januari van dit jaar. Per saldo was in april 8 procent van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is; tegen 13 procent drie maanden eerder. In de periode tussen het vierde kwartaal van 2008 en medio 2010 oordeelde de ondernemers nagenoeg onafgebroken negatief over het economische klimaat. Daarna herstelde het oordeel sterk tot aan november 2010. Sindsdien zwakt het optimisme echter af.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Meer omzet, hogere prijzen en meer personeel

Voor het tweede kwartaal van 2011 zijn de ondernemers zeer optimistisch over de omzetverwachting. Per saldo verwacht ruim de helft van de ondernemers een hogere omzet te realiseren. In de komende drie maanden voorziet per saldo één op de drie ondernemers een stijging van de prijzen. Over de werkgelegenheid zijn de horecaondernemers ook gunstig gestemd. Per saldo verwacht ruim een kwart van hen in de komende periode een uitbreiding van het personeelsbestand.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Verwachting voor het tweede kwartaal 2011

Prijzen 2,4 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het eerste kwartaal met 2,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. De stijging was iets groter dan in de voorgaande kwartalen. Bij cafés stegen de prijzen het meest. Het omzetvolume in de traditionele horeca steeg in het eerste kwartaal met 3,7 procent. In vergelijking met het voorgaande kwartaal verdubbelde de volumegroei. De omzet van de traditionele horeca steeg met ruim 6 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzet hotels hoger

De omzet van de hotels was in het eerste kwartaal van 2011 bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Hiermee nam de omzet voor het derde achtereenvolgende kwartaal toe in vergelijking met het kwartaal ervoor. De omzetgroei was wel minder hoog dan in het voorgaande kwartaal, toen de omzet nog met bijna 9,5 procent steeg.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Ook omzet restaurants groeit

In het eerste kwartaal van 2011 was ook de omzet van restaurants hoger dan een jaar eerder. De omzet steeg met bijna 6 procent. Dit kwam vooral doordat het volume groeide, namelijk met 3,5 procent. Voor restaurants is dit de eerste volumegroei in meer dan drie jaar tijd. De prijzen waren 2,2 procent hoger.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Grootste omzetgroei cafetaria’s

Alle branches in de horeca haalden in het eerste kwartaal van 2011 meer omzet dan een jaar eerder. De cafetaria’s boekten de grootste omzetgroei. Hun omzet was bijna 8 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei is vooral toe te schrijven aan een hoger volume. Het volume was 5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. De prijzen waren 2,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzet cafés stijgt

Net als de andere horecabranches behaalden ook de cafés in het eerste kwartaal van 2011 een omzetgroei. De omzet was bijna 5 procent hoger dan jaar eerder. De maand maart was beduidend beter dan januari en februari. Het mooie weer heeft hier wellicht aan bijgedragen. De prijzen stegen met 3,1 procent en het volume steeg met bijna 2 procent. Dit was minder hoog dan in de andere horecabranches.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca