Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurtest van mei 2011 laat een overwegend positief beeld zien beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn zowel de productie als de orderontvangst toegenomen. Voor de komende periode zijn de ondernemers optimistisch gestemd over de  verwachtingen voor de productie, de afzetprijzen en de werkgelegenheid in hun branche.

Minder orders in portefeuille

In de maanden februari tot en met april hebben de ondernemers meer orders ontvangen dan in de voorgaande periode. Ook nam de productie toe. Per saldo nam de werkvoorraad iets af. De index orderportefeuille, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is gedaald naar 103,9 (juli 2000=100)..

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie en hogere afzetprijzen verwacht

Voor de periode mei tot en met juli verwachten de ondernemers een toename van de productie. Ook voorzien zij een stijging van de afzetprijzen voor hun producten. Per saldo verwacht 7 procent van de ondernemers een uitbreiding van het personeelsbestand voor de komende drie maanden.

Verwachting voor mei tot en met juli 2011

Verwachting voor mei tot en met juli 2011