Litouwen: belangrijkste handelspartner Baltische Staten

Litouwen is de belangrijkste handelspartner binnen de Baltische Staten. In 2010 bedroeg het aandeel van Litouwen in zowel de in- als uitvoer 0,2 procent. De andere Baltische Staten Estland en Letland hebben een aandeel van 0,1 procent in de Nederlandse goederenhandel.

Invoerwaarde meer dan verdubbeld

In 2010 heeft Nederland voor 824 miljoen euro aan goederen uit Litouwen ingevoerd. Dit is 164 procent meer dan in 2009. Deze toename wordt geheel veroorzaakt door een verhoogde invoer van aardolieproducten. Er is vooral meer stookolie ingevoerd. De Nederlandse invoer uit Litouwen bestaat voor bijna tweederde uit minerale brandstoffen.

Goedereninvoer uit Litouwen

2011-litouwen-g1

Uitvoer met een kwart toegenomen

In 2010 exporteerde Nederland voor 560 miljoen euro aan goederen naar Litouwen. Dit is 25 procent meer dan in 2009. Vooral voeding en machines droegen bij aan deze exportgroei.

Voor het eerst handelstekort

Sinds de toetreding van Litouwen tot de EU in 2004 is er in 2010 voor het eerst een tekort op de handelsbalans ontstaan. Het tekort bedroeg bijna 300 miljoen euro. Dit komt door de sterke toename van de invoer van aardolieproducten.

Wiel Packbier

Bron: StatLine