Groei handel vooral te danken aan België en Duitsland

De Nederlandse goederenhandel  bedroeg in januari en februari 2011 ruim 122 miljard euro, ruim 19 miljard meer dan in dezelfde periode van 2010. De grootste bijdrage aan deze groei kwam van België en Duitsland. In de eerste twee maanden van dit jaar was hun aandeel in de totale groei van de Nederlandse handel vrijwel gelijk aan hun bijdrage aan de groei een jaar eerder.

Aandeel buurlanden in handelsgroei fors

In januari en februari van dit jaar was het belang van Duitsland in de Nederlandse goederenhandel met 14 procent net iets groter dan dat van België. De inbreng van China is met 7 procent beduidend minder groot. Dit hangt samen met de belangrijke rol van China bij de groei van de Nederlandse invoer, terwijl de bijdrage aan de uitvoergroei bescheiden is. Duitsland en België hebben juist bij beide handelsstromen een significante betekenis.

Belangrijkste bijdragers aan groei handel, eerste twee maanden 2011 t.o.v. een jaar eerder

2011-exportgroei-janfeb-g1

Vier landen verantwoordelijk voor de helft exportgroei

De exportwaarde bedroeg in de eerste twee maanden van 2011 bijna 65 miljard euro. Dat is bijna 10 miljard euro meer dan in dezelfde periode van 2010. Duitsland nam een vijfde deel van de uitvoergroei voor haar rekening. Het aandeel van de zuiderburen was 13 procent. Frankrijk staat op de derde plaats en wordt op de voet gevolgd door de Verenigde Staten. Deze vier landen droegen gezamenlijk voor de helft bij aan de totale exportgroei. Met een belang van slechts 2 procent in de exportgroei speelt China een bescheiden rol.

Belangrijkste bijdragers uitvoergroei, eerste twee maanden 2011 t.o.v. een jaar eerder

2011-exportgroei-janfeb-g2

Zonder wederuitvoer vrijwel hetzelfde beeld

Bij de export is het van belang om onderscheid te maken tussen de uitvoer van Nederlands product (hoge toegevoegde waarde per euro uitvoer) en de wederuitvoer (lage toegevoegde waarde). Bijna de helft van de Nederlandse uitvoer bestaat uit wederuitvoer. Indien de wederuitvoer buiten beschouwing zou worden gelaten, dan verandert het beeld nauwelijks. Ook dan leveren de buurlanden de grootste bijdrage aan de uitvoergroei.

China draagt meest bij aan importgroei

De importwaarde bedroeg in de eerste twee maanden van 2011 bijna 58 miljard euro. Dat is ruim 9 miljard euro meer dan in dezelfde periode van 2010. Met een belang van 14 procent heeft China net iets meer aan de importgroei bijgedragen dan België (13 procent). Landen die geen lid zijn van de Europese Unie hebben samen een belang in de importgroei van 55 procent.

Belangrijkste bijdragers invoergroei, eerste twee maanden 2011 t.o.v. een jaar eerder

2011-exportgroei-janfeb-g3

Hans Draper en Pascal Ramaekers

Bron: StatLine