Groei consumptie huishoudens zet door

De consumptie door huishoudens is in het vierde kwartaal van 2010 met 1,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee zet de in het tweede kwartaal van 2010 begonnen stijging door. De groei in het vierde kwartaal is de hoogste sinds het tweede kwartaal van 2008. De overheidsconsumptie groeide in het laatste kwartaal van 2010 met 1,0 procent, maar deze groei vlakt al sinds het vierde kwartaal van 2009 af.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Autoverkopen in de lift

De consumptie van goederen steeg in het vierde kwartaal met 2,2 procent. Consumenten gaven 1,4 procent meer uit aan duurzame goederen. Net als in de drie voorgaande kwartalen werden er veel meer nieuwe auto’s gekocht. Andere duurzame consumptiegoederen, zoals kleding en schoeisel, lieten een lichtere stijging zien. De stijging van de consumptie van diensten was met 1,4 procent minder groot dan die van de consumptie van goederen. De consumptie in de horeca steeg voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2008. Aan buitenlandse vakanties werd voor het derde kwartaal op rij minder uitgegeven dan een jaar eerder.

Groei overheidsconsumptie zwakt af

Het volume van de totale overheidsconsumptie is in het vierde kwartaal van 2010 met 1,0 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De groei van de overheidsconsumptie in natura bedroeg bijna 3 procent. Deze werd vooral veroorzaakt door uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd worden. De consumptie van gemeenten, sociale verzekeringsinstellingen en overig openbaar bestuur liet een groei zien. Daartegenover stond dat de consumptie van het rijk, defensie en politie licht kromp. Hierdoor is de collectieve overheidsconsumptie uiteindelijk met 0,9 procent afgenomen. De groei van de individualiseerbare overheidsconsumptie was 1,3 procent. Deze groei was vooral het gevolg van toenemende leerlingaantallen in het hoger onderwijs.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.