Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in januari 2011 fors hoger dan een jaar eerder. De producten van de branche werden tegen een flink hogere prijs van de hand gedaan. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was echter kleiner. Het productievolume nam wel toe. In de chemische en de farmaceutische industrie lagen de waarden van de ontvangen orders boven het niveau van januari 2010.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2011)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2011)

Aanzienlijk hogere omzet, kleinere afzet

In januari 2011 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 22 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het bedrag aan verkopen groeide op de binnenlandse markt met 18 procent en op de exportmarkt met bijna een kwart. De omzettoename kwam bijna geheel voor rekening van een flink hogere afzetprijs. Verder had een gunstig kalendereffect van een werkdag meer een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag bleef de afzet achter bij januari 2010.

In januari had de aardolie-industrie met 27 procent veruit de sterkste omzettoename. Deze onderliggende branche werd gevolgd door de chemische industrie, waar het bedrag aan verkopen 19 procent hoger was. In de overige twee subbranches lagen de omzetten 13 procent boven het niveau van januari vorig jaar.

Waarden orderontvangsten omhoog

De waarden van de ontvangen orders in de chemische en de farmaceutische industrie waren in januari 2011 respectievelijk 17 en 13 procent hoger dan een jaar eerder. De chemische industrie deed op de binnenlandse markt de beste zaken: hier haalde zij voor 24 procent meer aan orders binnen. Over de grens waren de orderontvangsten van deze subbranche 13 procent hoger. De hogere orderontvangsten van de farmaceutische industrie kwamen volledig op conto van het buitenland. Daar werd voor 16 procent meer aan orders ontvangen. In eigen land bleef in deze onderliggende branche de waarde van de ontvangen orders ruim 7 procent achter bij de waarde in januari 2010.

Afzetprijs blijft stijgen

In januari 2011 werden de producten van de branche 21 procent duurder vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In het binnenland steeg de afzetprijs sterker dan in het buitenland.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches vertoonden sterke gelijkenis met die in de afgelopen zes maanden. Opnieuw stegen de olie- en de chemische producten, met respectievelijk 27 en 22 procent, het hardst in prijs. De farmaceutische en de rubber- en kunststofproductenindustrie voerden met ruim 4,5 en ruim 4 procent beduidend minder sterke prijsstijgingen door ten opzichte van een jaar eerder.

Toename productie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in januari per gemiddelde werkdag ruim 3 procent meer geproduceerd dan in januari vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde groeit

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het derde kwartaal 4 procent groter dan een jaar eerder. In het tweede en eerste kwartaal van 2010 groeide de bruto toegevoegde waarde nog met respectievelijk 11 en 15,5 procent. De groei in het eerste kwartaal was voor de branche de grootste sinds de eeuwwisseling.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)