Monitor juridische en economische diensten vierde kwartaal 2010

De juridische en economische dienstverleners hebben in het vierde kwartaal van 2010 minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De omzetkrimp was wel kleiner dan voorgaande kwartalen. Alleen de rechtskundige dienstverleners behaalden een omzetgroei. Het oordeel over het economische klimaat in de branche is iets minder pessimistisch. De ondernemers verwachten voor het eerste kwartaal van 2011 positieve ontwikkelingen ten aanzien van de omzet en de prijzen.

Omzetdaling minder groot

De juridische en economische dienstverleners hebben in het vierde kwartwaal van 2010 bijna 2,5 procent minder omgezet dan in het hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze omzetkrimp is desondanks minder groot dan de drie voorgaande kwartalen in 2010. De krimp van dit kwartaal komt, net als de vorige zes kwartalen, weer voor rekening van de managementadviesbureaus. Over heel 2010 daalde de omzet van de juridische en economische dienstverleners met ruim 5 procent. Hiermee deed deze branche het slechter dan de zakelijke dienstverlening in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Juridische dienstverleners weer omzetgroei

Alle branches binnen de juridische en economische dienstverlening hebben dit kwartaal een omzetkrimp behaald, behalve de rechtskundige dienstverlening. Zij zijn de enige die een omzetgroei hebben behaald. Hun omzet nam met bijna 2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder en het is het derde opeenvolgende kwartaal met een omzetgroei. De managementadviesbureaus hebben een omzetkrimp van ruim 5 procent. Deze krimp is, net als in de andere branches met een omzetdaling, wel lager dan in de drie voorgaande kwartalen van 2010.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel economisch klimaat minder negatief

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening minder pessimistisch zijn gestemd dan in de voorgaande periode. Per saldo beoordeelt nog slechts 2 procent van de ondernemers het economische klimaat als ongunstig.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzetstijging verwacht

Ondanks dat de ondernemers het economische klimaat als ongunstig beoordelen, zijn zij wel positief over de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2011 voor wat betreft de omzet en de prijzen. Per saldo voorziet één op de twee ondernemers een toename van de omzet. Verder verwacht per saldo 38 procent dat er hogere prijzen in rekening zullen worden gebracht aan de klanten. Echter er wordt wel een lichte afname van het personeelsbestand verwacht.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.