Monitor horeca vierde kwartaal 2010

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, is in het vierde kwartaal van 2010 opnieuw hoger uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De stemming onder de ondernemers is minder positief. Het economische klimaat wordt ongunstiger beoordeeld. Voor het eerste kwartaal van 2011 wordt een omzetdaling, hogere prijzen en een afname van de werkgelegenheid verwacht.

Omzetgroei horeca zet door

Alle horecabranches hebben het vierde kwartaal van 2010 afgesloten met een omzetstijging. De omzet van de horeca was bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Restaurants en de bedrijven in de verblijfsrecreatie realiseerden de hoogste omzetgroei. Over heel 2010 daalde de omzet van de horeca met 0,2 procent. In 2009 kromp de omzet van de horeca nog met bijna 5 procent.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Weer meer nieuwe vacatures

In het vierde kwartaal van 2010 ontstonden 12 duizend nieuwe vacatures. De vraag was hiermee 2 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 12 duizend. Aan het eind van het vierde kwartaal bedroeg het aantal openstaande vacatures 7 500. Op hetzelfde moment vorig jaar waren er nog 5 300 openstaande vacatures.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Minder positief over economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat minder positief is dan in de voorgaande maanden. Per saldo was 13 procent van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is; tegen 21 procent drie maanden eerder.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Minder omzet, maar hogere prijzen

Voor het eerste kwartaal van 2011 zijn de ondernemers ongunstig gestemd over de omzet. Per saldo voorziet ruim een kwart van hen een omzetdaling. De prijzen zullen stijgen, zo verwacht per saldo 16 procent van de ondernemers. Over de werkgelegenheid in het eerste kwartaal is het beeld somber. Per saldo verwacht ongeveer een op de tien horecaondernemers personeel af te stoten.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Prijzen 1,9 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het vierde kwartaal met 1,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De laatste 7 kwartalen is de gemiddelde prijsstijging vrijwel gelijk gebleven. De prijzen stegen het meest bij cafés. Het omzetvolume in de traditionele horeca is, voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2007, hoger dan een jaar eerder. De omzet van de traditionele horeca steeg met bijna 4 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Grootste omzetgroei hotels

Alle horecabranches haalden in het vierde kwartaal van 2010 meer omzet dan een jaar eerder. Hotels boekten het beste resultaat. De omzet was ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral door de goede resultaten in het derde en vierde kwartaal steeg de omzet van hotels over heel 2010 met ruim 2 procent. Vorig jaar daalde de omzet van hotels nog met bijna 9 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Omzet restaurants stijgt

Restaurants hebben, na 10 kwartalen van krimp, 1,4 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijzen waren 1,8 procent hoger en het omzetvolume was 0,4 procent lager. Over heel 2010 nam de omzet af met ruim 4 procent en stegen de prijzen met 1,8 procent. De daling van het omzetvolume kwam over heel 2010 uit op 6 procent.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetgroei cafetaria’s

Net als de overige horecabranches behaalden cafetaria’s in het vierde kwartaal een omzetgroei. De omzet van cafetaria’s nam met 1,4 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei is geheel toe te schrijven aan gestegen prijzen. Het omzetvolume was 0,5 procent lager dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Ook omzet cafés groeit

De omzet van cafés was 2 procent hoger in vergelijking met het vierde kwartaal van 2009. De prijzen stegen met 2,8 procent en het omzetvolume daalde met bijna 1 procent. Over heel 2010 nam de omzet van cafés af met 0,6 procent. In 2009 kromp de omzet nog met 7,5 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca