Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In december 2010 had de papier- en grafische industrie een hogere omzet dan in december 2009. Per gemiddelde werkdag waren echter het productie- en verkoopvolume kleiner. De branche deed haar producten duurder van de hand ten opzichte van een jaar eerder. In de onderliggende branche papierindustrie namen de orderontvangsten in waarde toe.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2010)

Omzet hoger, afzet kleiner

De papier- en grafische industrie heeft in december 2010 bijna 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De toename kwam geheel voor rekening van gunstige ontwikkelingen in het buitenland. Daar groeide het bedrag aan verkopen met maar liefst 19 procent. Binnen de landsgrenzen verliepen de zaken minder voorspoedig en was de omzet ruim 0,5 procent lager. In december beïnvloedde een hogere afzetprijs de omzet positief. Ook het gunstige kalendereffect van een werkdag meer droeg bij aan de omzettoename. Per gemiddelde werkdag bleef de hoeveelheid verkochte producten ruim 0,5 procent achter bij december het jaar ervoor. Op de nationale markt was de afzet 6 procent kleiner, terwijl op de exportmarkt het verkoopvolume met 7 procent toenam.

In december 2010 liepen de ontwikkelingen van de onderliggende branches sterk uiteen. De papierindustrie had een forse omzet- en afzetgroei, terwijl de grafische industrie juist een aanzienlijk omzet- en afzetverlies leed.

In het vierde kwartaal van vorig jaar was de omzet van de papier- en grafische industrie circa 8 procent hoger dan een jaar eerder. De afzet groeide in datzelfde kwartaal minder sterk en was bijna 3,5 procent groter. Over heel 2010 groeide de omzet met ruim 5 procent.

Hogere waarde orderontvangsten

De papierindustrie heeft in december voor 12 procent meer aan orders binnengehaald. Op de binnenlandse markt steeg de waarde van de ontvangen orders met 16 procent ten opzichte van december 2009. Over de grens namen de orderontvangsten met ruim 9 procent in waarde toe.

De door de papierindustrie ontvangen orders vertegenwoordigden in het laatste kwartaal van afgelopen jaar een bijna 10 procent hogere waarde vergeleken met een jaar eerder. In 2010 werd er voor bijna 4,5 procent meer aan orders binnengehaald.

Producten duurder

Voor de producten van de papier- en grafische industrie betaalden afnemers in december 2010 bijna 3 procent meer dan een jaar eerder. Vooral op de exportmarkt werden de producten duurder. Daar was de afzetprijs 6 procent hoger. Op de nationale markt beperkte de prijsstijging zich tot ruim 1 procent.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches liepen in december sterk uiteen. In de papierindustrie werden de producten ruim 6 procent duurder, terwijl de grafische industrie haar afzetprijs juist met bijna 1 procent verlaagde ten opzichte van december 2009.

In het vierde kwartaal van vorig jaar werden de producten van de papier- en grafische industrie 3 procent duurder. Over het gehele jaar 2010 steeg de afzetprijs met 1 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Minder productie

Voor het eerst na ruim een jaar produceerde de papier- en grafische industrie minder. In december 2010 bleef de gemiddelde dagproductie bijna 3,5 procent onder het niveau van de vergelijkbare maand van 2009.

Met deze uitkomst was de productie in het vierde kwartaal vrijwel even groot als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In heel 2010 werd er ruim 3,5 procent meer geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In maart (verslagmaand januari 2011) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      januari 2011, mei 2011, september 2011

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2011, juni 2011, oktober 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2011, juli 2011, november 2011

Papier- en grafische industrie               april 2011, augustus 2011, december 2011