Ook in derde kwartaal omzetgroei groothandel

In het derde kwartaal van 2010 was de omzet van de groothandelsbranche hoger dan in dezelfde periode van 2009. Het herstel dat in de eerste helft van 2010 zichtbaar werd, zette door. De omzettoename in het derde kwartaal bedroeg ruim 9 procent en was iets kleiner dan een kwartaal eerder. Hoewel de omzet drie kwartalen op rij is toegenomen, is het niveau nog niet terug op het peil van voor de economische crisis.

Bijna alle branches hebben omzetgroei

Vrijwel in alle branches binnen de groothandel was de omzet hoger. De grootste stijging kwam voor rekening van de groothandel in ICT-apparatuur. De groothandel in bouwmaterialen kampte weliswaar opnieuw met omzetverlies, maar minder sterk dan in voorgaande kwartalen.

Omzetontwikkeling groothandel, derde kwartaal 2010

Omzetontwikkeling groothandel, derde kwartaal 2010

Middelgrote bedrijven

In de groothandel kwam een omzetgroei in het derde kwartaal het meeste voor bij middelgrote bedrijven. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2009 was bij bijna 60 procent van de bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen de omzet hoger. Bij kleine en grote bedrijven lag dit aandeel een aantal procentpunten lager. Omzetafnames kwamen het meeste voor bij kleine bedrijven, ongeveer 47 procent van hen had minder omzet gerealiseerd. Het midden- en grootbedrijf zat daar duidelijk onder.

Ondernemers verwachten groei

Voor dit jaar verwachten veel ondernemers in de groothandel groei te behalen. Bijna 45 procent van hen denkt in 2011 meer omzet te realiseren. Ongeveer 10 procent denkt dat 2011 een krimp zal laten zien, het overige gedeelte verwacht dat de omzet stabiel blijft.

Hugo de Bondt

Bron: StatLine, Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling