Winterpeen favoriete wintergroente

Winterpeen is bij telers al jaren de meest favoriete wintergroente. In 2010 werd op 14,5 duizend hectare wintergroente geteeld. Hiervan was 38 procent winterpeen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2010.

Top drie wintergroenten: winterpeen, spruitjes en prei

Winterpeen, spruitjes en prei waren in 2010 goed voor ruim driekwart van de oppervlakte wintergroente. Winterpeen heeft qua oppervlakte een aandeel van 38 procent van het wintergroenteareaal en de spruiten en prei hebben elk een aandeel van ongeveer 20 procent.

Areaal naar soort wintergroente

wintergroente-g1

Lichte afname areaal wintergroenten

Het wintergroentenareaal nam in 2010 ruim 225 hectare minder dan een jaar eerder in beslag. Dit is een afname van 1,5 procent. Van de wintergroenten zijn alleen de arealen van boerenkool (+22 procent) en knolselderij (+7 procent) in 2010 toegenomen. De daling in het areaal van spruiten was het laagst (-1,6 procent) die van witte kool het grootst (-3,3 procent). Van de winterpeen en prei werd grofweg 3 procent minder verbouwd.

Areaaltoename naar soort wintergroente

wintergroente-g2

Boerenkool echte Hollandse kost

De boerenkool is een echte hollandse groente. Vrijwel alle boerenkool wordt in Nederland geconsumeerd (jaarlijks ongeveer een kg per persoon), slechts enkele procenten van de boerenkool gaat de grens over; vooral naar onze buurlanden.
Spruiten worden het meest geëxporteerd. Ongeveer tweederde van de in Nederland geproduceerde spruiten wordt uitgevoerd. Spruitjes gaan vooral naar onze oosterburen.

Renzo Ghianni

Bron: StatLine