AWBZ-zorgbudget

Te besteden budget voor AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, via de Wet marktordening gezondheidszorg op basis van een raming van het productievolume.