Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht

Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Sinds 2001 zijn in deze enquête vragen opgenomen waarmee de Mental Health Inventory 5 (MHI-5) kan worden berekend, die een indicatie geeft hoe het is gesteld met de geestelijke gezondheid. Op basis van deze resultaten wordt aan de hand van verschillende demografische, geografische, sociaaleconomische en leefstijlkenmerken een beeld geschetst van de spreiding van geestelijke ongezondheid onder de volwassen Nederlandse bevolking. Op 19 januari 2011 is een nieuwe versie van dit rapport verschenen. In figuren 9 en 10 op pagina 17 stonden 'Totaal' en 'Mannen' fout weergegeven in de legenda. In de nieuwe versie is deze fout hersteld. Op 4 juli 2014 is van dit rapport nogmaals een nieuwe versie verschenen, i.v.m. een aanpassing in de toelichting in paragraaf 3.1 op pagina 8.