Statistisch Bulletin no. 52

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen.