Monitor motor- en autobranche derde kwartaal 2010

De omzet in de motor- en autobranche is in het derde kwartaal van 2010 bijna 11 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Importeurs van nieuwe personenauto’s noteerden de sterkste omzetgroei, namelijk bijna 23 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Omzetherstel motor- en autobranche zet door

Het omzetherstel dat zich na zeven kwartalen omzetverlies voor het eerst sterk aftekende in het tweede kwartaal van 2010 zette in het derde kwartaal door. De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s steeg het meest, namelijk met bijna een kwart ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. De bedrijfsautobranche kampte in het derde kwartaal van dit jaar juist met een omzetdaling van ruim 6 procent.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Vraag naar nieuw personeel licht gedaald

Het aantal openstaande vacatures in de motor- en autobranche is in het derde kwartaal van dit jaar licht afgenomen tot 1.700. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2009 is het aantal openstaande vacatures stabiel gebleven. Het aantal openstaande vacatures ligt nog wel duidelijk lager dan in de jaren 2007-2008.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Omzet bedrijfsautobranche negatieve uitzondering

Bedrijven werkzaam in de bedrijfsautobranche zetten ruim 6 procent minder om dan in het derde kwartaal van 2009. Het is dramatisch gesteld met de verkoop van zware bedrijfsvoertuigen (trekkers, vrachtauto’s en speciale voertuigen). Deze dalen al sinds eind 2008. Ook in het derde kwartaal van 2010 is sprake van een forse daling van ruim 12 procent.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetstijging personenautobranche zet door

De omzet in de personenautobranche viel in het derde kwartaal bijna 9 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee zet de stijging van de omzet die begon in het tweede kwartaal van 2010 door. De personenautobranche betreft voornamelijk dealers en omvat naast de handel in personenauto’s en lichte bedrijfswagens ook reparatie van dit type auto’s.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Ruim een kwart meer nieuwe personenauto’s verkocht

In het derde kwartaal van 2010 werden bijna 121 duizend nieuwe personenauto’s verkocht . Dat is een stijging van 27 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is het derde kwartaal op rij met een forse stijging. Vorig jaar daalden de verkopen nog flink.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Bescheiden omzetgroei autoservicebedrijven

De omzet van de gespecialiseerde autoservicebedrijven is in het derde kwartaal met bijna 2 procent gestegen. Daarmee is een eind gekomen aan een periode van 6 kwartalen op rij met omzetverlies. 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Forse omzetgroei handel in auto-onderdelen

De handelaren in auto-onderdelen zetten in het derde kwartaal van 2010 bijna 17 procent meer om dan in het derde kwartaal vorig jaar. De handel in auto-onderdelen maakt in termen van omzet ongeveer 10 procent uit van de totale auto- en motorbranche.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche nagenoeg stabiel

De omzet in de motorenbranche is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,3 procent afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal in 2009. Het aantal nieuwverkochte motorfietsen daalde in diezelfde periode met bijna 8 procent. De motorenbranche omvat naast handel in (onderdelen van) motorfietsen ook reparatie van motoren.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Slechts 2,9 duizend nieuwe motoren verkocht

In het derde kwartaal van 2010 werden er 2,9 duizend nieuwe motorfietsen verkocht, tegenover 3,1 duizend verkochte motoren in het derde kwartaal vorig jaar. In het derde kwartaal van 2008 werden er nog 3,8 duizend nieuwe motoren verkocht.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer