Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010