Monitor detailhandel derde kwartaal 2010

Na 6 kwartalen van omzetkrimp heeft de detailhandel in het derde kwartaal van dit jaar een bescheiden omzetgroei behaald. De consumptieve bestedingen van huishoudens namen ook wat toe. De koopbereidheid van consumenten bleef laag. Het aantal vacatures in de detailhandel steeg, terwijl het aantal faillissementen daalde. Binnen de detailhandel verbeterde vooral het beeld bij de non-foodwinkels.

Detailhandel zet meer om na zes kwartalen krimp

In het derde kwartaal van 2010 heeft de detailhandel 1,5 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee is een eind gekomen aan een periode van 6 kwartalen op rij met omzetkrimp. Vooral de prijzen waren in het derde kwartaal hoger dan een jaar eerder. Het volume van de omzet bleef nagenoeg gelijk.

Omzetontwikkeling detailhandel 

Omzetontwikkeling detailhandel

Meer besteed door huishoudens

Consumenten besteedden in het derde kwartaal 1,1 procent meer aan goederen en diensten dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal lag de consumptiegroei ook in deze orde van grootte (0,9 procent). Na een periode waarin ze de hand stevig op de knip hielden, geven de huishoudens weer wat meer uit. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.
Textiel en kleding, huishoudelijke apparaten en nieuwe personenauto’s waren in het derde kwartaal het meest in trek bij de consument. Aan duurzame goederen werd 4,1 procent meer besteed dan in het derde kwartaal van 2009. De uitgaven aan voeding, dranken en tabak waren 0,7 procent hoger, die aan diensten namen met 0,3 procent toe.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume) 

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid nog altijd laag

De koopbereidheid van consumenten is gering. In september stond deze deelindicator van het consumentenvertrouwen op -12. In het vierde kwartaal verbeterde de stemming weer wat. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam in oktober uit op -9 en steeg in november verder naar -8. Ook daarmee blijft de koopbereidheid echter laag. In de afgelopen twintig jaar waren er gemiddeld net zo veel optimisten als pessimisten.

Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat verbeterde sterk. Deze tweede deelindicator van het consumentenvertrouwen stond in september op -17 en steeg in oktober (-10) en november (-6) verder. Consumenten waren in november minder somber over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden en optimistisch over de economische toestand in de komende 12 maanden.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Aantal vacatures detailhandel neemt toe

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel is in het derde kwartaal van dit jaar iets toegenomen in vergelijking met het tweede kwartaal. Er waren bijna 14 duizend vacatures. In het tweede kwartaal was dit aantal nog gelijk aan ruim 13 duizend. Het is voor het derde kwartaal op rij dat er in de detailhandel meer vacatures zijn dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures ligt nog wel duidelijk lager dan in de jaren 2007-2008.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Minder faillissementen detailhandel

Het aantal faillissementen in de detailhandel is in het derde kwartaal van 2010 uitgekomen op 132. In het derde kwartaal van 2009 werden er nog 181 faillissementen uitgesproken. Het aantal faillissementen in de detailhandel nam sterk toe tijdens de financiële crisis. De laatste 4 kwartalen is er een daling in het aantal faillissementen.

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Foodsector
Duidelijk meer omzet foodwinkels

Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in het derde kwartaal van dit jaar een omzetgroei van 2,0 procent behaald. Dit komt vooral doordat de prijzen hoger waren dan een jaar eerder. Vooral aardappelen waren in het derde kwartaal duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Binnen de foodwinkels haalden supermarkten bijna 3 procent meer omzet. Speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet 4 procent juist afnemen.

Omzetontwikkeling foodsector 

Omzetontwikkeling foodsector

Non-foodsector
Non-foodwinkels uit de min

Winkels in non-foodartikelen behaalden in het derde kwartaal een bescheiden omzetgroei van 0,4 procent. Deze groei volgt op een periode van 7 kwartalen op rij met omzetverlies. Binnen de detailhandel waren het vooral de non-foodwinkels die tijdens de financiële crisis omzet inleverden. Zo nam de omzet in 2009 nog af met 7 procent in vergelijking met 2008.

Omzetontwikkeling non-foodsector 

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetherstel winkels in consumentenelektronica

Winkels in consumentenelektronica boekten in het derde kwartaal van 2010 een omzetgroei van ruim 5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee is sprake van een duidelijk herstel van de omzet. De consumentenelektronicabranche was een van de branches waar de omzet het meest terugliep in 2009. De omzet kwam in 2009 bijna 11 procent lager uit dan in 2008.

Omzetontwikkeling consumentenelektronica

Omzetontwikkeling consumentenelektronica

Meer cijfers staan op de themapagina’s Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.