Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft in augustus 2010 meer omgezet dan een jaar eerder. Ook het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren groter. In de onderliggende branche papierindustrie steeg de waarde van de ontvangen orders. De producten van de gehele branche waren duurder dan in augustus 2009.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2010)

Hogere omzet en meer afzet

De omzet van de papier- en grafische industrie was in augustus 10 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De toename kwam vrijwel geheel op conto van de ontwikkelingen in het buitenland. Daar groeide de omzet met maar liefst een kwart. In eigen land was het bedrag aan verkopen slechts 0,5 procent hoger. Augustus telde in 2010 een werkdag meer. Dit had, samen met de hogere afzetprijzen, een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkopen 2 procent groter dan een jaar eerder. Hierbij werd op de binnenlandse markt ruim 5 procent minder afgezet, terwijl de afzet op de exportmarkt met 11 procent toenam.

In augustus werd in de papierindustrie 21 procent meer omgezet. De omzet van de grafische industrie was juist 5 procent lager dan in augustus 2009. De tegengestelde ontwikkelingen van deze onderliggende branches zijn al zichtbaar sinds maart van dit jaar.

Waarde orderontvangsten hoger

De orderportefeuille van de papierindustrie vertegenwoordigde in augustus 2010 een 11 procent hogere waarde dan een jaar eerder. Vooral op de buitenlandse markt was er meer vraag. De waarde van de orderontvangsten was daar 14 procent hoger. Op de Nederlandse markt werd voor ruim 5 procent meer aan orders ontvangen.

Prijzen lopen steeds verder op

In augustus 2010 stegen de producten van de papier- en grafische industrie met bijna 3,5 procent in waarde. Met een stijging van ruim 7 procent werden de producten vooral op de exportmarkt aanzienlijk duurder dan in augustus verleden jaar. De prijsstijging van bijna 1,5 procent in het binnenland was minder hard.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches verschilden in augustus sterk. De producten van de papierindustrie werden ruim 8 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. Die van de grafische industrie daalden juist ruim 1,5 procent in prijs.

Weer meer productie

Voor de negende achtereenvolgende maand nam de gemiddelde dagproductie toe ten opzichte van een jaar eerder. In augustus 2010 werd er bijna 3 procent meer geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In november (verslagmaand september 2010) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      september 2010, januari 2011, mei 2011

Hout- en bouwmaterialenindustrie         oktober 2010, februari 2011, juni 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2010, maart 2011, juli 2011

Papier- en grafische industrie               december 2010, april 2011, augustus 2011