Statistisch Bulletin no. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking; Inkomen en bestedingen.