Monitor dienstenprijzen tweede kwartaal 2010

In het tweede kwartaal van 2010 waren de prijzen van de commerciële dienstverlening 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was er een lichte stijging van 0,6 procent.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Grootste prijsstijging in de transportsector sinds 2006

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het tweede kwartaal van dit jaar 4,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste prijsstijging sinds 2006.

De prijsstijging is voornamelijk toe te schrijven aan het vervoer over water. Hiervan waren de prijzen 39 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal 2010 was er al een forse prijsstijging. Toen lagen de prijzen ruim 11 procent hoger dan een jaar geleden.

De prijzen van vervoer over land en vervoer via pijpleidingen lagen 0,5 procent lager dan een jaar geleden. De daling op jaarbasis is echter wel kleiner dan in het voorgaande kwartaal.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening iets gestegen

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening waren in het tweede kwartaal van 2010 gelijk aan die van een jaar eerder. Vorig kwartaal was er nog een lichte daling van 0,1 procent.

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Ömer Eryigit

Bron: StatLine, Dienstenprijzen

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.