Commerciële dienstverlening groeit verder

De productie van de commerciële dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2010 met 1,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is een positief vervolg gegeven aan de in het eerste kwartaal van 2010 ingezette herstel. Bij de niet-commerciële diensten groeide de productie met 2,0 procent, in lijn met die in eerdere kwartalen.

Handel en vervoer blijven groeien

De sterke groei van de export en de industriële productie zorgt ook voor groei van de handel en het vervoer. De totale productie van de handel steeg met 7,2 procent, na in het eerste kwartaal van 2010 al met 4,1 procent te zijn toegenomen. Ook vervoer, post en communicatie kende een groeicijfer van 2,9 procent, na een eerdere toename van 1,8 procent begin 2010. In de financiële en zakelijke dienstverlening was het herstel gematigder. De krimp nam daar af van 3,2 procent eind 2009, via 1,1 procent in het eerste kwartaal van 2010, naar 0,5 procent in het tweede kwartaal. Binnen de financiële en zakelijke dienstverlening kenden vooral de uitzendbureaus nog een sterke krimp van 4,2 procent, terwijl de financiële instellingen voor het tweede kwartaal op rij een redelijke groei lieten zien.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Overheid en zorg blijven groeien

Als enige bedrijfstak kende de niet-commerciële dienstverlening het hele jaar 2009 een groei van de productie. In het tweede kwartaal van 2010 hield deze groei aan met 2,0 procent. Dit is iets minder dan het groeicijfer in het eerste kwartaal van 2010, dat 2,2 procent bedroeg. De groei van overheid en onderwijs kwam in het tweede kwartaal uit op 1,7 procent. Bij de gezondheidszorg en de overige niet-commerciële dienstverlening kwam deze groei uit op 2,3 procent.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Handel en vervoer dragen bij aan economische groei

Het herstel van handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken zorgde ervoor dat de bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de economische groei voor het tweede kwartaal op rij positief was. Binnen de commerciële dienstverlening remden alleen de financiële en zakelijke dienstverlening de groei nog af.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.