Monitor computerbranche tweede kwartaal 2010

De computerservicebedrijven hebben in het tweede kwartaal van 2010 minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetkrimp was even groot als in het eerste kwartaal van dit jaar. Uit de conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat in het derde kwartaal iets minder negatief is dan in het voorafgaande kwartaal. Desondanks voorzien de ondernemers voor het derde kwartaal een afname van de omzet.

Omzetdaling even sterk

De omzetdaling van computerservicebedrijven bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 3,3 procent. De omzetkrimp was hiermee even sterk als een kwartaal eerder. Ten opzichte van de zakelijke dienstverlening in zijn geheel, waar de omzet met 3,8 procent daalde, deden de computerservicebedrijven het iets minder slecht.

Bedrijven op het gebied van software-ontwikkeling deden het in het tweede kwartaal minder slecht dan de computerservicebranche in zijn geheel. Hun omzet bleef nagenoeg ongewijzigd in vergelijking met het tweede kwartaal van 2009. Vorig kwartaal deden software-ontwikkelaars het ook al minder slecht dan de totale computerbranche.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Iets minder pessimistisch gestemd

De stemming over het economische klimaat bij de ondernemers in de computerbranche is in de afgelopen drie maanden licht verbeterd. Per saldo was 5 procent van de ondernemers negatief over het economische klimaat tegen 10 procent een kwartaal eerder.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Afname omzet en prijzen verwacht

De verwachtingen van de ondernemers voor het derde kwartaal zijn over het algemeen negatief te noemen. Zo verwacht een kwart een afname van de omzet en denkt een op de zeven ondernemers dat de verkoopprijzen zullen dalen. Ook over de werkgelegenheid is men niet positief: slechts 10 procent van de ondernemers verwacht dat de personeelssterkte zal toenemen.

Verwachting voor het derde kwartaal 2010

Verwachting voor het derde kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.