Monitor detailhandel tweede kwartaal 2010

De omzet van de detailhandel liet in het tweede kwartaal van 2010 nog geen duidelijk herstel zien. De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen bleef zwak. De koopbereidheid van consumenten was daarnaast onverminderd laag. Het aantal vacatures liet een lichte stijging zien. Het aantal faillissementen nam af in vergelijking met een jaar eerder.

Omzet detailhandel gelijk

In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de detailhandel vrijwel evenveel omzet geboekt als in het tweede kwartaal van 2009. De omzet nam met 0,1 procent af. Daarmee heeft de detailhandel zich nog niet hersteld van het forse omzetverlies in 2009. Binnen het tweede kwartaal van 2010 lieten de eerste twee maanden een lichte afname van de omzet zien. In juni was er echter een duidelijke toename van de omzet.

Omzetontwikkeling detailhandel

Omzetontwikkeling detailhandel

Consumptie blijft zwak

De consumptieve bestedingen door huishoudens waren in het tweede kwartaal 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. In de vijf voorgaande kwartalen kromp de consumptie nog. Ondanks de lichte verbetering in het tweede kwartaal blijft de ontwikkeling van de consumptie zwak. De toename valt toe te schrijven aan twee factoren. Door het relatief koude weer werd meer aardgas verbruikt dan in het tweede kwartaal van 2009 en er werden meer personenauto’s aangeschaft dan een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Onder invloed van de fors hogere autoverkopen was het volume van de bestedingen aan duurzame goederen ook weer groter dan een jaar eerder (1,3 procent). Behalve aan nieuwe personenauto’s gaven consumenten meer uit aan kleding en huishoudelijke apparaten. De bestedingen aan meubels en nieuwe schoenen waren echter in het tweede kwartaal nog lager dan een jaar eerder.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Koopbereidheid blijft laag

De koopbereidheid van consumenten is verder verslechterd. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen kwam in juni 2010 uit op -10, tegen -7 in maart. Consumenten vonden de tijd minder gunstig voor het doen van grote aankopen en waren pessimistischer over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. Hun kijk op de eigen financiële situatie in de afgelopen 12 maanden was wel minder somber dan in maart.

Consumenten dachten ook negatiever over het economisch klimaat. Deze tweede deelindicator van het consumentenvertrouwen stond in juni op -29. In maart was dit nog -20. De stemming over de economische situatie in de komende 12 maanden verslechterde drastisch. Het oordeel over de afgelopen 12 maanden verbeterde daarentegen een fractie.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Meer vacatures detailhandel

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2009 waren er in hetzelfde kwartaal van dit jaar meer vacatures in de detailhandel. Zo nam het aantal openstaande vacatures met ruim 2 duizend toe ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Er ontstonden in het tweede kwartaal van 2010 bijna 34 duizend vacatures, terwijl 32 duizend vacatures werden vervuld.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Aantal faillissementen fors af

Het aantal faillissementen is in het tweede kwartaal afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Legden in 2009 nog 176 bedrijven het loodje in het tweede kwartaal, in 2010 waren dat er 139. Dit is duidelijk lager dan het aantal faillissementen in de voorgaande vijf kwartalen, maar hoger dan de niveaus in 2008.

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Foodsector

Omzet foodwinkels iets hoger

In de winkels in voedings- en genotmiddelen nam de omzet licht toe in het tweede kwartaal van 2010. De winkels in deze sector behaalden 0,7 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Net als in de voorgaande negen kwartalen kromp de omzet bij de voedingsspeciaalzaken. De supermarkten wisten wel een bescheiden omzetgroei te noteren.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Non-foodsector

Opnieuw omzetverlies non-foodwinkels

In het tweede kwartaal boekten de winkels in non-foodartikelen voor de zevende keer op rij een omzetverlies. De omzet kwam 2,1 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Opvallend was de omzetontwikkeling van de winkels in consumentenelektronica. In april en in mei noteerden deze winkels nog een duidelijke omzetkrimp. Deze krimp bedroeg respectievelijk 4 en bijna 5 procent. Juni, de maand waarin het WK voetbal grotendeels viel, laat echter een geheel ander beeld zien. De omzet lag in die maand 9 procent hoger dan in dezelfde maand van het jaar daarvoor.

Omzetontwikkeling non-foodsector

Omzetontwikkeling non-foodsector

Meer cijfers staan op de themapagina’s Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.