Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van augustus 2010 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie beter oordelen over hun orderpositie. Voor de komende maanden wordt een productietoename verwacht. Het personeelsbestand zal naar verwachting in de komende maanden verder worden ingekrompen.

Oordeel orderpositie verbeterd

Per saldo heeft negen procent van de ondernemers in de periode mei tot en met juli meer orders ontvangen dan in de maanden daarvoor. Even zoveel bedrijven melden een toename van de productie. Als gevolg van deze ontwikkeling bleef de werkvooraad nagenoeg onveranderd. De index van de orderpositie is uitgekomen op 93,7 (juli 2000=100). Het oordeel over de werkvoorraad is verder verbeterd. Tachtig procent van de bedrijven is van mening dat de orderportfeuille een juiste omvang heeft. Bij de overige bedrijven zijn de oordelen te klein en te groot nagenoeg in evenwicht. Het oordeel over de orderpositie bereikte in augustus van dit jaar het hoogste niveau sinds medio 2008.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Meer productie en hogere afzetprijzen

Voor de komende drie maanden voorzien de ondernemers een productietoename en stijgende afzetprijzen. Ten aanzien van de werkgelegenheid is men somber gestemd; er wordt wederom een afname van het aantal personeelsleden voorzien.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2010

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2010