Statistisch Bulletin no. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen; Macro-economie.