Oordeel en verwachtingen overige industrie: meubelindustrie

De Conjunctuurtest van juli 2010 laat een somber beeld zien van de meubelindustrie. De orderpositie is te klein en de ondernemers verwachten wederom een afname van de productie. Verder blijft de stemming pessimistisch over de werkgelegenheid in de meubelbranche.

Orderportefeuille te klein

De orderontvangsten zijn in de afgelopen drie maanden licht toegenomen. Desondanks is de orderpositie gedaald en zijn de ondernemers somber gestemd over de werkvoorraad. Per saldo vindt ruim een op de drie ondernemers dat de omvang van hun orderportefeuille te klein is. De index van de orderpositie is licht gedaald en komt uit op 84,5 (juli 2000=100).

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Pessimistisch over productie

In de periode april tot en met juni is de productie licht afgenomen. Naar verwachting zal de productie in de komende drie maanden volgens de ondernemers verder afnemen. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers in de meubelbranche somber gestemd. Zij voorzien wederom een afname van de personeelssterkte.

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Concurrentiepositie verbeterd

Over het algemeen is de concurrentiepositie van de meubelindustrie verbeterd. De concurrentiepositie op de binnenlandse markt is verstevigd, terwijl de exportmarkt naar zowel binnen als buiten de EU aanzienlijk is verbeterd. Een op de vijf ondernemers houdt echter rekening met een afname van de export in de komende maanden door een mogelijke onvoldoende vraag, gelet op het feit dat 44 procent van hen dit aangaf bij de vraag over de productiebelemmeringen.