Monitor dienstenprijzen eerste kwartaal 2010

De prijzen van de commerciële dienstverlening waren in het eerste kwartaal van 2010 een half procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2009. Hier gingen twee kwartalen van lichte prijsdaling aan vooraf.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijzen in de transportsector iets hoger

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het eerste kwartaal van 2010 in totaal 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2009 lagen de prijzen nog ruim 3 procent lager dan het jaar ervoor.

De hogere prijzen in de transportsector waren geheel toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van het vervoer over water. Deze dienst was ruim 11 procent duurder dan een jaar eerder. Dit komt door hogere brandstofkosten en de toegenomen vraag naar zeevaartdiensten. De prijzen van vervoer over land en vervoer via pijpleidingen waren daarentegen 1,5 procent lager. Dit had een dempend effect op de prijsontwikkeling in de transportsector.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening iets gestegen

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening waren 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van voorgaande kwartalen is de prijsstijging echter iets afgevlakt. Dit komt door de prijsontwikkeling van de diensten van notarissen, architecten en organisatieadvies. Notarissen en architecten waren ruim 3 procent goedkoper. Organisatieadvies daalde met ruim 6 procent het hardst in prijs.

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Ömer Eryigit

Bron: StatLine, Dienstenprijzen

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.