Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft in april 2010 een hogere omzet behaald dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het omzet- en productievolume aanzienlijk groter. In de papierindustrie steeg de waarde van de orderontvangsten. Papier- en grafische producten waren gemiddeld even duur als in april vorig jaar.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2010)

Hogere omzet en meer afzet

In april 2010 was de omzet van de papier- en grafische industrie bijna 8 procent hoger dan in de overeenkomstige maand verleden jaar. Vooral op de exportmarkt nam de omzet toe. Daar werd 15 procent meer omgezet, terwijl het bedrag aan verkopen op de Nederlandse markt bijna 3 procent hoger was. De bijbehorende omzetvolumes lagen respectievelijk 14 en 4 procent boven het niveau van april 2009.

De ontwikkelingen van de twee onderliggende branches waren in april tegengesteld. In de papierindustrie werd 17 procent meer omgezet, terwijl de omzet van de grafische industrie juist ruim 5 procent lager was. In de papierindustrie droeg een hogere afzetprijs bij aan de omzet. Er werd 14 procent meer afgezet dan in april vorig jaar. In de grafische industrie had een lagere afzetprijs juist een negatief effect op de omzet. De afzet van deze subbranche was bijna 2,5 procent kleiner.

Waarde orderontvangsten stijgt

Voor de derde opeenvolgende maand vertegenwoordigde de orderportefeuille van de papierindustrie een hogere waarde dan een jaar eerder. In april 2010 was de waarde van de orderontvangsten bijna 3 procent hoger. De groei kwam geheel voor rekening van een toegenomen vraag in het buitenland. Daar werd voor bijna 6 procent meer aan orders ontvangen. Op de binnenlandse markt nam de vraag juist af. Hier daalde de waarde van de ontvangen orders met bijna 1,5 procent ten opzichte van april 2009.

Prijsontwikkelingen in subbranches uiteenlopend

De producten van de papier- en grafische industrie waren in april 2010 nagenoeg even duur als in dezelfde maand het jaar ervoor.

De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches liepen echter sterk uiteen. In de papierindustrie lagen de producten ruim 2,5 procent boven het prijsniveau van april vorig jaar. Binnen deze subbranche steeg de afzetprijs in eigen land met bijna 3,5 procent en over de grens met 2 procent. In de grafische industrie daalde de afzetprijs gemiddeld juist met ruim 3 procent. De Nederlandse en buitenlandse afnemers waren per eenheid gereed product respectievelijk ruim 3,5 en bijna 1 procent voordeliger uit.

Flinke productietoename

Net als in de vier voorgaande maanden groeide in april de gemiddelde dagproductie. Hoewel vergeleken wordt met de crisismaand april 2009, kon de papier- en grafische industrie met bijna 10 procent meer productie een prima resultaat overleggen.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juli (verslagmaand mei 2010) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      mei 2010, september 2010, januari 2011

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2010, oktober 2010, februari 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2010, november 2010, maart 2011

Papier- en grafische industrie               augustus 2010, december 2010, april 2011