Monitor computerbranche eerste kwartaal 2010

De omzet van de computerservicebedrijven is in het eerste kwartaal van 2010 lager uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetdaling was wel kleiner dan in het vierde kwartaal van 2009. Uit de conjunctuurtest van april 2010 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat opnieuw negatief was na een korte opleving in het voorgaande kwartaal. De ondernemers verwachten wel een omzetgroei en een bescheiden groei van de werkgelegenheid in het tweede kwartaal te kunnen realiseren.

Omzetkrimp opnieuw iets afgevlakt

Computerservicebedrijven hebben in het eerste kwartaal 3,3 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De laatste twee kwartalen is de omzetkrimp steeds afgenomen. Bedrijven op het gebied van software-ontwikkeling deden het minder slecht dan de computerservicebranche in zijn geheel. Hun omzet daalde in het eerste kwartaal met 1,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van de computerservicebedrijven daalde beduidend minder hard dan die van de zakelijke dienstverleners in zijn geheel.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Opnieuw pessimistische stemming

Na een korte opleving van het oordeel over het economische klimaat in het vorige kwartaal, waren de ondernemers in de computerbranche opnieuw pessimistisch gestemd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Verwachting voor tweede kwartaal overwegend neutraal

Drie kwart van de ondernemers voorzien voor het tweede kwartaal van 2010, in vergelijking met een kwartaal eerder, dat de omzet gelijk zal blijven. Negen van de tien ondernemers verwachten dat de prijzen niet zullen toe- of afnemen. Wel is voor het eerst sinds maanden het saldo van de verwachte personeelssterkte nu licht positief.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.