Monitor detailhandel eerste kwartaal 2010

De detailhandel heeft in het eerste kwartaal van 2010 minder omzet behaald dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De afname bedraagt ongeveer 1 procent. De koopbereidheid is iets teruggelopen. De consumptie kromp ook licht.

Omzet detailhandel krimpt licht

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de detailhandel 1,1 procent minder omzet behaald dan in het eerste kwartaal van 2009. De krimp was in vergelijking met voorgaande kwartalen beperkt en in maart werd zelfs meer omzet geboekt. Een paar branches lieten in het eerste kwartaal zelfs een groei van de omzet zien, zoals bijvoorbeeld de tankstations, drogisterijen en supermarkten.

Omzetontwikkeling detailhandel

omzetontwikkeling detailhandel

Lichte afname consumptieve bestedingen

De consumptie van huishoudens was net als de omzet lager dan een jaar eerder. Door huishoudens werd in het eerste kwartaal 0,2 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in het eerste kwartaal van 2009. De bestedingen aan duurzame goederen namen weer wat toe, na een forse afname in de voorgaande kwartalen. Dit kwam vooral door het aantrekken van de autoverkopen.

De bestedingen aan textiel en kleding en aan huishoudelijke apparaten waren maar iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2009. Consumenten bleven echter terughoudend met de aanschaf van schoenen, meubels en huishoudelijke artikelen. Hieraan werd minder besteed dan een jaar eerder. Verder beknibbelden ze op hun uitgaven aan voeding, dranken en tabak.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens

Koopbereidheid fractie lager

De koopbereidheid van consumenten is iets teruggelopen. De deelindicator van het consumentenvertrouwen kwam in maart 2010 uit op -7, tegen -6 in december 2009. Consumenten vonden de tijd duidelijk minder gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies. Ze dachten in maart wel minder negatief over hun eigen financiële situatie dan in december.

Koopbereidheid consumenten (seizoengecorrigeerd)

Koopbereidheid consumenten

Aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel bedroeg in het eerste kwartaal ruim 12 duizend. Het betekende dat het aantal vacatures gelijk was aan die van een jaar eerder. Bedrijven nemen echter wel steeds minder mensen aan. Het aantal vervulde vacatures stond met ruim 28 duizend op het laagste niveau sinds 4 jaar.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Faillissementen

De stijging in het aantal faillissementen, die al sinds het derde kwartaal van 2008 zichtbaar was, eindigde in het eerste kwartaal van 2010. Het aantal faillissementen nam af met ruim 5 procent in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. Toch is er nog sprake van een groot aantal bedrijven dat over de kop ging, vergeleken met dezelfde periode in 2008. Toen bedroeg het aantal faillissementen iets meer dan 100 tegenover ruim 170 in het eerste kwartaal van dit jaar.

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Uitgesproken faillissementen detailhandel

Foodsector

Omzet foodwinkels gelijk

In het eerste kwartaal van 2010 zagen de foodwinkels de omzet vrijwel gelijk blijven ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009. De omzetontwikkeling bedroeg 0,1 procent. Supermarkten noteerden bijna 1 procent meer omzet, speciaalzaken bijna 6 procent minder. Ook in voorgaande kwartalen was er een duidelijk verschil in de omzetontwikkeling tussen deze winkels.

Omzetontwikkeling foodsector

Omzetontwikkeling foodsector

Non-foodsector

Omzet non-food flink lager

In de non-foodsector was het beeld in het eerste kwartaal van 2010 gemengd. De drogisterijen en textielsupermarkten wisten in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet te behalen. Hun omzet groeide met 3,6 procent en 2,1 procent. Omzetverlies was er vooral bij de doe-het-zelfwinkels met ruim 9 procent afname. Andere non-foodbranches noteerden kleinere afnames.

Omzetontwikkeling non-foodsector

omzetontwikkeling non-foodsector

Groei omzet tankstations

Hogere brandstofprijzen deden de omzet van de tankstations in het eerste kwartaal toenemen. De omzet nam met bijna 4 procent toe. De prijzen stegen in deze branche met bijna 13 procent. Hiermee was het volume 8 procent kleiner. Een jaar eerder was er nog sprake van een tegenovergestelde beweging. Toen daalden de brandstofprijzen, waardoor de tankstations fors lagere omzetten boekten.

Omzetontwikkeling tankstations

Omzetontwikkeling tankstations

Meer cijfers staan op de themapagina’s Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.