Industriebeeld: ondernemers weer optimistisch

In mei waren de ondernemers in de industrie voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer positief gestemd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,4, tegen -1,4 in april. Al sinds het dieptepunt in februari 2009 vertoont het producentenvertrouwen een vrijwel onafgebroken herstel.

De ondernemers in de industrie behaalden in maart 14 procent meer omzet dan een jaar eerder. In februari was de omzet 10 procent hoger dan in dezelfde maand van 2009. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 7 procent hoger dan in maart 2009. In februari was de productie 4 procent hoger dan een jaar eerder.

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Waarde orderontvangst flink toegenomen

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de voorraden gereed product, het oordeel over de orderpositie en de verwachte productie in de komende drie maanden.

Over de voorraden waren de ondernemers veel optimistischer dan in april. Ook het oordeel over de orderpositie verbeterde flink. Wel was het aantal ondernemers dat positief oordeelde over hun orderpositie nog veel kleiner dan het aantal dat een negatief oordeel velde. Over de toekomstige productie waren de ondernemers iets minder optimistisch dan een maand eerder.

In mei rapporteerden de ondernemers een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren zij minder pessimistisch dan in april. Wel was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen nog steeds groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Voorraden krimpen een jaar onafgebroken

De ondernemers in de industrie hielden in maart ruim 12 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. De afname in maart was wel wat minder groot dan die in de eerste twee maanden van 2010. De voorraden zijn al twaalf maanden onafgebroken lager dan een jaar eerder. De index van de voorraden gereed product (2005=100) daalde naar 96,0. De afname van de voorraden viel samen met een verdere toename van de omzet in de industrie in maart.

Fors meer omzet in aardolie en chemie

Bij de hogere omzet van maart moet in ogenschouw worden genomen dat in november 2008 de grote terugval in de omzet begon. Daarna was de industriële omzet in de eerste negen maanden van 2009 zo’n 20 à 30 procent lager dan een jaar eerder. Sindsdien is de afname steeds kleiner geworden. In december was er voor het eerst weer een hogere omzet. De omzet ligt in maart nog wel ruim onder het niveau van maart 2008.

Maart had in 2010 een werkdag meer dan in 2009. Het positieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 2,5 procent. De door de industrie verkochte producten waren bijna 8 procent duurder dan in maart 2009.

Binnen de industrie was het beeld wisselend. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerde 42 procent meer omzet. De  elektrotechnische- en machine-industrie zette 7 procent meer om dan een jaar eerder. De basismetaal- en metaalproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie realiseerden voor het eerst na ruim een jaar meer omzet. De transportmiddelenindustrie had 10 procent minder omzet.

Op de exportmarkt was de omzet 16 procent hoger, op de binnenlandse markt 12 procent.

Productie hoger

Bij de hogere productie van maart moet in ogenschouw worden genomen dat in november 2008 de grote terugval in de productie begon. De industriële productie lag in december 2008 en vervolgens in het eerste half jaar van 2009 circa 13 procent lager dan een jaar eerder. Sindsdien is de afname steeds kleiner geworden. In december was er voor het eerst weer een hogere productie. De productie ligt in maart nog wel ruim onder het niveau van maart 2008.

Weer groei bruto toegevoegde waarde industrie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,1 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder.

Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2010 met 0,2 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Dit is het derde kwartaal op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei. Wel is deze groei minder dan in de twee voorgaande kwartalen.

De industrie groeide met bijna 5 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2009. Deze toename van de bruto toegevoegde waarde komt na een periode van vijf kwartalen van negatieve groei. Met name de chemische industrie en de metaalindustrie deden het goed als gevolg van de toegenomen exportvraag. Ook de handel en het transport profiteerden hiervan en groeiden voor het eerst sinds eind 2008 weer.