Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie kan met een goed gevoel terugkijken op de resultaten van maart 2010. Het was in meerdere opzichten een goede maand: er werd meer omgezet en meer geproduceerd dan een jaar eerder. Ook de orderportefeuille van de chemische industrie en in de farmaceutische industrie was dikker dan een jaar geleden. Mede als gevolg van een beduidend hogere olieprijs werden producten tegen een aanzienlijk hogere prijs verkocht.

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet fors hoger

In maart 2010 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ruim 40 procent hoger dan een jaar eerder. In het buitenland werd voor bijna een derde meer aan Nederlands fabrikaat verkocht. In eigen land groeide de omzet met ruimschoots de helft.

Een vat North Sea Brent olie kostte, in euro’s, ruim 60 procent meer dan in maart 2009. Mede door de fors hogere grondstofprijzen en de doorberekening hiervan in de afzetprijs was de omzet van de aardolie-industrie meer dan de helft hoger dan in maart vorig jaar. Ook de chemie zette, met een groei van 40 procent, fors meer om. De twee overige subbranches, de farmaceutische industrie en de kunststofproductenindustrie, hadden in maart 12 procent meer omzet.

In het eerste kwartaal van 2010 realiseerde de gehele branche ruim 35 procent meer omzet dan hetzelfde kwartaal van 2009. Vooral op de Nederlandse markt werd goede zaken gedaan met ruim 50 procent meer omzet. In het buitenland was de omzet een kwart hoger.

Hogere orderontvangsten

Als gevolg van de economische crisis was in de chemische industrie in maart 2009 de vraag naar nieuwe producten sterk verminderd. Precies een jaar later gaat het een stuk beter. In maart 2010 was de waarde van de orderontvangsten ruim 40 procent hoger. In de farmaceutische industrie was de waarde van de orderontvangsten 11 procent hoger dan een jaar eerder.

In beide subbranches hadden de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 een vrijwel gelijke tred met maart.

Stijging afzetprijs

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in maart circa een kwart duurder dan in maart vorig jaar. De stijging kwam grotendeels voor rekening van de aardolie-industrie. De afzetprijzen lagen in deze subbranche circa de helft hoger dan een jaar eerder. In de chemische industrie stegen de afzetprijzen met 15 procent. In de twee overige subbranches veranderden de afzetprijzen nauwelijks.

In het eerste kwartaal was het beeld van de ontwikkeling van de afzetprijzen vrijwel gelijk aan dat van maart 2010.

Flink meer productie

In maart 2009 werd, als gevolg van de economische crisis, door de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie beduidend minder geproduceerd. Een jaar later staat de branche er weer een stuk beter voor. De productie groeide in maart 2010 met 15 procent. Met deze ontwikkelingen is de productie van deze branche vrijwel gelijk aan de periode voordat de economische crisis de branche in zijn greep hield. Uit de Conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers in de periode april 2010 – juni 2010 een bescheiden toename van de productie verwachten.

In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 14 procent meer geproduceerd dan in het overeenkomstige kwartaal van 2009.

Forse groei volume bruto toegevoegde waarde

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het vierde kwartaal van 2009 ruim 13,5 procent groter dan een jaar eerder. In het derde kwartaal groeide dit volume nog met slechts 1,2 procent. De groei in het vierde kwartaal was de grootste sinds de eeuwwisseling.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)